ul. Stefana Batorego 3/21

32-332 Pruszków

8:00 - 17:00

Od poniedziałku do piątku

+48 6084439991

info@nei.com.pl

Jak unieważnić umowę na kredyt frankowy?

21 sty

Jak unieważnić umowę na kredyt frankowy?

Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 3 października 2019 roku dało jeszcze wyraźniejsze „zielone światło” dla osób, które pragną unieważnić umowę na kredyt we frankach szwajcarskich. Z czym się to wiąże, co oznacza i w jaki sposób można to zrobić?

Treść orzeczenia TSUE wprowadza jasną możliwość ubiegania się o unieważnienie kredytu frankowego, czyli kredytu waloryzowanego we frankach szwajcarskich. Głównym problemem frankowiczów jest to, że w wielu przypadkach zawarli oni umowy, które – jak się okazuje – nie są zgodne z prawem. Podstawą do sprawdzenia, czy warto ubiegać się o unieważnienie kredytu frankowego w sądzie, są zapisy w umowie kredytowej, a konkretnie klauzule abuzywne. Na podstawie dotychczasowych wyroków sądowych można stwierdzić, że w wielu przypadkach banki wprowadzały w umowie niejasne klauzule dotyczące m.in. sposobu zmiany wartości odsetek na skutek zmian w wartości waluty oraz spreadu walutowego. Jeżeli sąd krajowy (działający – przypomnijmy – zgodnie z prawem unijnym) rozpatrzy istniejące w umowie klauzule waloryzacyjne za niezgodne z prawem, będzie to oznaczało ich nieważność. Idąc dalej, działając w interesie kredytobiorcy, w rezultacie sąd może uznać całą umowę kredytową we frankach szwajcarskich za nieważną. Najczęstszą podstawą prawną jest nieważność klauzuli waloryzacyjnej na podstawie przepisów art. 3851 Kodeksu Cywilnego, art. 69 ust. 1 Prawa Bankowego, a także Dyrektywy Rady Europy nr 93/13/EWG.

Unieważnienie umowy we frankach szwajcarskich – gdzie szukać pomocy?

Zanim przejdziemy do tego, co oznacza unieważnienie umowy kredytu we frankach, warto zastanowić się, w jaki sposób można w ogóle do tego doprowadzić. Na początku należy sprawdzić zawartą z bankiem umowę. Można to zrobić samemu lub udać się do sprawdzonego adwokata, zajmującego się kredytami frankowymi. Drugim krokiem jest nawiązanie współpracy z prawnikiem lub kancelarią prawną. W praktyce to prawdopodobnie najważniejszy krok, gdyż stopień zaangażowania w sprawę oraz rodzaj doświadczenia kancelarii adwokackiej będzie przekładał się w jakimś stopniu na efekt postępowania. Pragnąc złożyć sprawę do sądu, warto udać się do kancelarii specjalizującej się w sprawach frankowych – przekładowo w Warszawie będzie to kancelaria adwokacka Kurek i Wspólnicy, działająca na terenie całego kraju.

Co można zyskać, unieważniając umowę we frankach?

Kredyty frankowe najczęściej były zawierane jako kredyty hipoteczne, na dużą kwotę pieniędzy. Jeśli, przykładowo, bank pożyczył 800 tysięcy złotych (na podst. umowy denominowanej we frankach), a kredytobiorca spłacił już kredyt z odsetkami, np. w wys. łącznej 1 150 000 złotych, to unieważnienie sądowe umowy kredytowej będzie skutkowało zwrotem różnicy między tymi wartościami. W rezultacie może powstać roszczenie wobec banku o zwrot – w przypadku tego przykładu – kwoty równej 350 tys. złotych! Oczywiście, aby procedura była zrealizowana poprawnie, należy współpracować z doświadczoną i profesjonalną kancelarią prawną. Doświadczenie w sprawach frankowych jest kluczowe.