ul. Stefana Batorego 3/21

32-332 Pruszków

8:00 - 17:00

Od poniedziałku do piątku

+48 6084439991

info@nei.com.pl

Spektrometr Ramana i jego możliwości

12 Wrz

Spektrometr Ramana i jego możliwości

Sprzęt umożliwia wykrywanie narkotyków, technika ta dostarczy dowodów na obecność narkotyków, w tym opiatów, a także kokainy w terenie.

Widmo Ramana to widmo rozpraszania nieelastycznego, w którym energia fotonu jest redukowana (rozpraszanie sprężyste), podczas gdy foton jest jednocześnie rozpraszany z częstotliwością charakterystyczną dla cząsteczki rozpraszającej (rozpraszanie nieelastyczne).

Spektrometr Ramana i jego możliwości

Skuteczne sposoby wykrywania narkotyków w terenie

W zależności od konkretnych wiązań chemicznych w cząsteczce rozpraszanie może być przesunięte w kierunku czerwieni lub błękitu padającego światła. W przypadku niektórych cząsteczek rozpraszanie jest prawie niezauważalne; dla niektórych innych cząsteczek rozproszenie jest oczywiste. Te różnice w widmach rozpraszania różnych cząsteczek są wykorzystywane w spektroskopii Ramana do określenia tożsamości cząsteczki na podstawie jej widma rozpraszania. Jedną z klas analitów, dla której wykrywania spektroskopia Ramana jest szczególnie odpowiednia, są narkotyki i kokaina. Narkotyki, których przykładami są morfina i kodeina, mają wspólny zestaw charakterystycznych wiązań chemicznych i układów wiązań, które pozwalają na odmienne widmo rozpraszania w porównaniu z widmem rozpraszania wszystkich innych naturalnych cząsteczek. Obecność docelowych składników biologicznych określa się wykrywając obecność i/lub brak charakterystycznego szczytu w widmie w podczerwieni. Pomimo postępu w technologii analizy w dziedzinie wciąż istnieje zapotrzebowanie na prostą i szybką metodę wykrywania konkretnego środka w próbce biologicznej.

W związku z tym niniejszy wynalazek dostarcza nowy sposób testu do wykrywania określonego materiału. Warto jest myśleć o przyszłości przy każdej istotnej decyzji jaka nam towarzyszy, w ten sposób możemy ułatwić sobie również działania związane z tą sferą. Warto zrozumieć, iż niska wydajność naszej pracy jest po prostu wynikiem zaniedbania wyposażenia pracowników. Nie podejmujmy niepotrzebnego ryzyka poprzez brawurowe zajmowanie się amatorskim sumptem kwestiami związanymi z tą materią – spektrometr Ramana to sprzęt w jaki warto wyposażyć swój zespół.