ul. Stefana Batorego 3/21

32-332 Pruszków

8:00 - 17:00

Od poniedziałku do piątku

+48 6084439991

[email protected]

Aby bezpiecznie zaprojektować strop, niezbędne jest deskowanie

12 maj

Aby bezpiecznie zaprojektować strop, niezbędne jest deskowanie

Deskowanie stropowe ma prefabrykowane elementy blach szalunkowych, dolne i boczne panele blach. Takie pojedyncze części są produkowane w oparciu o wymiary belki określone w projekcie.

Dno i panele boczne składają się z desek połączonych gwoździami za pomocą pasów osłonowych. W zależności od wielkości belki szerokość dna blachy jest tak wymierzona, aby po obu stronach szerokości kolumny z betonu zbrojonego akceptować kleistość blachy i pasów zakrywających oraz szerokość deski oporowej. Na szalunku należy przybić listwę odgromową bezpośrednio nad ściągami, aby zachować szerokość rzutowanej belki podczas wiązania szalunku. W razie potrzeby należy zamontować dodatkowe wsporniki szalunku. Bezpośrednio przed betonowaniem szalunek należy dokładnie zwilżyć wodą, ponieważ w ten sposób z mieszanki betonowej zostanie wydobyta mniejsza ilość wody, a późniejsze jej usunięcie. Podczas układania betonu należy upewnić się, że nie nastąpią żadne zmiany w szalunku. Zdejmowanie deskowania nie może być rozpoczęte, chyba że odpowiedzialny inżynier budowy wyda odpowiednie wyraźne instrukcje.

Zbyt wczesne usunięcie elementów deskowania może spowodować poważne uszkodzenie konstrukcji lub obrażenia osób pracujących na budowie.

Stal może być również stosowana jako materiał szalunkowy. Jest to bardzo kosztowne, ale może być używane więcej razy niż inne. Zapewniają doskonałe wykończenie powierzchni betonowych. W przypadku masowych zwężeń, takich jak tamy czy mosty praca ze stalą jest mocna i bezpieczna. Rozbiórki należy wykonywać bardzo ostrożnie. Nie wolno uszkadzać ani betonu, ani szalunków deskowania. Kolumny wspierające są usuwane jako ostatnie. Podczas zdejmowania izolacji należy zwrócić największą uwagę na strukturalny kierunek sił deskowania. Ścisłe przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa pracy ma szczególne znaczenie przy pracach zdzierania ze względu na niebezpieczeństwo upadku części deskowania. Do szalowania fundamentów stosuje się zwykle panele z nośnikami szalunku w formie walców.