ul. Stefana Batorego 3/21

32-332 Pruszków

8:00 - 17:00

Od poniedziałku do piątku

+48 6084439991

info@nei.com.pl

Porady prawne

5 lut

Porady prawne

Kancelaria prawna pani Justyny Tokarskiej jest jednym z prężniej działających podmiotów na ziemii mazowieckiej. Jej siedzibą jest Piaseczno, aczkolwiek usługi są proponowane także dla osób z innych okolicznych miejscowości.

Jedną z oferowanych w tym miejscu usług są porady prawne. De facto od tego zaczyna się prowadzenie każdej sprawy. Aby móc bowiem skuteczniej działać, należy rozpoznać dany problem i udzielić stosownej porady. Zasadniczo pani Justyna Tokarska specjalizuje się w prawie rodzinnym oraz spadkowym, aczkolwiek porady, o których wyżej wspomniano, są udzielane również w zakresie prawa karnego czy też prawa cywilnego. Istotne jest to, że nie udziela się tutaj porad drogą telefoniczną. Aby móc uzyskać znacznie wyższy stopień skuteczności, na spotkanie z panią adwokat klient powinien zabrać wszelką dostępną dokumentację dotyczącą danej sprawy. Porady wymagają tego, aby zarezerwować na nie odpowiedni czas. Zazwyczaj oscyluje on około jednej godziny, aczkolwiek w zależności od potrzeb może być skrócony lub też wydłużony.

Kancelaria ta udziela porad prawnych w bezpośrednim kontakcie z klientem, na które to spotkanie należy odpowiednio się umówić.

Zazwyczaj mówimy o terminie dwóch lu trzech dni, aczkolwiek bywają również sytuacje nagłe, które wymagają natychmiastowej interwencji, natychmiastowej porady. W takich sytuacjach kancelaria udziela owej pomocy natychmiastowej, przy założeniu że spotkanie może odbyć się nie tylko w ciągu tygodnia roboczego, ale również w sobotę lub też w niedzielę. Jednocześnie też dodamy że porady prawne https://adwokat-tokarska.pl/porady-prawne/ nie są udzielane bezpłatnie poza pewnymi wyjątkami. Mowa o sytuacjach, w których klient potrzebuje ustanowienia pełnomocnika lub adwokata z urzędu. W takiej sytuacji adwokat Justyna Tokarska może pomóc napisać klientowi stosowny wniosek. Porady prawne są udzielane w oparciu o dostępne dokumenty i stanowią podstawę do podejmowania dalszych działań, aby klient mógł wyjść z danej sytuacji obronną ręką.