ul. Stefana Batorego 3/21

32-332 Pruszków

8:00 - 17:00

Od poniedziałku do piątku

+48 6084439991

info@nei.com.pl

Rodzaje środków ochrony roślin stosowanych w uprawach

9 Lis

Rodzaje środków ochrony roślin stosowanych w uprawach

Chwasty w naszych uprawach przyczyniają się do gorszego wzrostu roślin uprawnych i w rezultacie do uzyskiwania mniejszych plonów.

Kiedyś stosowane było pielenie, jednak jest to sposób bardzo czasochłonny, który trzeba często powtarzać. Obecnie w celu pozbycia się chwastów stosuje się środki ochrony roślin, które selektywnie hamują wzrost lub też niszczą rośliny niepożądane. Selektywne opryski do chwastów zwykle zabijają tylko wąską grupę roślin. Często wykorzystywane są w ogrodach, ale także w parkach, na boiskach sportowych czy w rolnictwie. Herbicydy należy stosować przy odpowiedniej pogodzie, aby chwasty mogły wchłonąć płyn. Ponieważ deszcz może spowodować pogorszenie działania herbicydów, poprzez ich zmycie z roślin. Jeżeli jednak będziemy stosowali herbicydy, które mają działać na korzenie, wówczas dobrze jest je stosować na glebę wilgotną, zatem susza nie będzie dobrym okresem. Selektywne herbicydy nie są szkodliwe dla innych upraw, które wręcz przeciwnie, są pożądane na danym terenie.

 

Rodzaje środków ochrony roślin stosowanych w uprawach

Bardzo specyficzna sytuacja ma miejsce, gdy chcemy zniszczyć szczególnie wieloletnie chwasty w mniej dostępnych miejscach.

W takim przypadku zaleca się stosowanie odpowiedniego selektywnego herbicydu doglebowego. Stosuje się go bardzo wczesną wiosną, gdy tylko stopnieje śnieg, wówczas na warstwie gleby utworzy się herbicydowy film. Ważna jest również profilaktyka glebę należy przygotować pod względem agrotechnicznym, nie stosować nawozu w pewnych okresach czasu, przed zastosowaniem herbicydu. Oczywiście należy stosować herbicydy przeznaczone do określonego rodzaju roślin, oznacza to że herbicydów przeznaczonych dla zbóż nie powinno się stosować w przypadku truskawek. Dzieje się tak dlatego że przy pewnych roślinach mogą wyrastać określone rodzaje chwastów. Dlatego też ochrona przed chorobami w truskawkach, musi odbywać się za pomocą odpowiednio dobranych środków. Należy pamiętać także o tym że powinny być stosowane w odpowiednich okresach, często środki ochrony roślin stosuje się wiosną aby zapobiegać kiełkowaniu chwastów w truskawkach.