ul. Stefana Batorego 3/21

32-332 Pruszków

8:00 - 17:00

Od poniedziałku do piątku

+48 6084439991

info@nei.com.pl

W jaki sposób powstała metodologia Agile

3 Kwi

W jaki sposób powstała metodologia Agile

W zależności od źródła historię powstania metodologii Agile można datować na lata 90., 1975 rok, a nawet jeszcze na lata 60. XX wieku.

Jednak wszyscy zgadzają się, że Agile naprawdę zapuściło korzenie wraz z Manifestem dla Rozwoju Oprogramowania Agile wydanym w 2001 roku. Manifest Agile został pierwotnie utworzony w lutym 2001 roku w celu stworzenia nowego sposobu zarządzania tworzeniem oprogramowania. Ten manifest był rezultatem spotkania grupy wiodących programistów, aby omówić problemy branży i potencjalne rozwiązania. Ta grupa osób doszła do wniosku, że przemysł oprogramowania potrzebuje lepszego sposobu na szybsze wprowadzanie produktów na rynek. Ich celem było opracowanie nowych metod zmian produktu i projektu bez znaczącego wpływu na koszty lub opóźnienia harmonogramu produkcji. Ustalono, że dzieląc projekt na krótsze iteracje, które można łatwo i szybko opracować i przetestować, można przeprowadzić recenzje klientów i wprowadzić zmiany bez konieczności oczekiwania na produkt końcowy. W ten właśnie sposób stworzono metodologię Agile do tworzenia oprogramowania.

Chociaż Manifest Agile został pierwotnie opracowany jako rozwiązanie do zarządzania rozwojem oprogramowania, obecnie metodologia Agile rozwinęła się i obejmuje projekty z różnych branż i firm.

Agile stosuje podejście ciągłego rozwoju, które zapewnia, że zespół stale dostarcza sprawne produkty. Warto więc posiadać agile pm certyfikat, aby wdrażać te skuteczne metody w projektowaniu. Ponieważ zespół wykonawców regularnie opracowuje wersje produktu i szybko otrzymuje opinie od klientów, ryzyko niepowodzenia projektu jest zminimalizowane. Kierownik projektu zajmuje się wszystkimi zadaniami metody Agile. Nie ma lidera zespołu, więc cały zespół zajmuje się projektami i problemami. Projekt i wykonanie powinny być proste, a oprogramowanie regularnie dostarczane i aktualizowane. Agile to ciągła iteracja rozwoju i testowania w procesie tworzenia oprogramowania, podczas gdy Scrum, który jest procesem Agile, koncentruje się na dostarczaniu wartości biznesowej w jak najkrótszym czasie.