ul. Stefana Batorego 3/21

32-332 Pruszków

8:00 - 17:00

Od poniedziałku do piątku

+48 6084439991

info@nei.com.pl

Specjalistyczna pomoc prawna

4 maj

Specjalistyczna pomoc prawna

Prawnicy często udzielają porad w przypadku spraw rozwodowych, jest to często trudne postępowanie, kiedy małżonkowie nie mogą dojść do porozumienia w sprawie podziału majątku, opieki nad dziećmi czy też alimentów.

Z pewnością są to często sprawy delikatne, które będą wymagały nie tylko wiedzy, ale także odpowiedniego podejścia, zebrania dowodów, które mogą orzec o winie.

Specjalistyczna pomoc prawna

Adwokat od spraw rozwodowych

W przypadku rozwodu podstawą jest zupełny oraz trwały rozkład pożycia małżeńskiego, wówczas ustały więzi gospodarcze, fizyczne, należy określić, iż małżonkowie nie chcą być dalej razem. W tym przypadku sprawa kierowana jest do sądu okręgowego, właściwego dla miejsca zamieszkania małżonków. Niekiedy mogą zaistnieć negatywne przesłanki do orzeczenia rozwodu, przykładowo wówczas, kiedy mogłyby na tym ucierpieć dzieci. Dlatego rozwód może być dość skomplikowany, w przypadku jeżeli jest to sprawa rozwodowa z orzeczeniem winy, wówczas adwokat będzie przygotowywał wraz z małżonkiem dokumentację, dowody. Z pewnością należy złożyć pozew o rozwód, należy nakreślić żądanie pozwu, może być to orzeczenie rozwodu o wyłącznej winie małżonka, sprawy dotyczące alimentów, miejsca zamieszkania dzieci czy też sposobu korzystania ze wspólnej własności.

Możemy liczyć na profesjonalne porady oraz konsultacje, dowiedzieć się, jakie mogą być przesłanki dotyczące separacji lub też rozwodów, w jakiej sytuacji sąd nie orzeknie rozwodu. Dodatkowo często klienci zainteresowani są sposobem, jak uzyskać najwyższe alimenty, prawnik może także doradzić w sprawie dokumentów, tak aby cały proces rozwodowy przebiegł jak najszybciej. Często sprawy rozwodowe trwają dość długo, warto zwrócić uwagę, iż na czas, jaki trwa sprawa rozwodowa, ma wpływ stopień zawiłości sprawy, ilości wniosków, które będą zgłaszane przez stronę, czy też kolejnych terminów rozpraw.

Specjalistycznych porad prawnych może udzielić adwokat Magdalena Bielonko-Kierasińska, jest to prawnik, która specjalizuje się w sprawach cywilnych, karnych, sprawach związanych z prawem administracyjnym, gospodarczym czy też spadkowym. Profesjonalna pomoc prawna umożliwi uzyskanie korzystnego wyroku, skróci postępowanie, zatem w wielu sprawach kontakt z prawnikiem będzie dużą pomocą dla stron.