ul. Stefana Batorego 3/21

32-332 Pruszków

8:00 - 17:00

Od poniedziałku do piątku

+48 6084439991

info@nei.com.pl

W jaki sposób doradca podatkowy może wpłynąć na rozwój firmy?

29 Wrz

W jaki sposób doradca podatkowy może wpłynąć na rozwój firmy?

Większość przedsiębiorców dobrze wie, że nieznajomość prawa może poważnie zaszkodzić, szczególnie gdy przepisy prawno-podatkowe zmieniają się tak dynamicznie, jak w naszym kraju. Śledzenie nowych aktów prawnych i podporządkowywanie im spraw finansowych przedsiębiorstwa nie jest również sprawą łatwą, ponieważ wymaga nie tylko ich znajomości ale i posługiwania się mocno sformalizowanych językiem prawniczym. Nic zatem dziwnego, że rośnie znaczenie doradztwa podatkowego, które pomaga w sprawnym zarządzaniu firmą.

Kim jest doradca podatkowy?

Zawód, jakim jest doradca podatkowy został powołany do istnienia w Polsce ustawą z dnia 5 lipca 1996 roku. Profesja ta wchodzi w skład zawodów zaufania publicznego, podobnie jak lekarz, adwokat czy też farmaceuta. Dlatego osoba wykonująca go musi wykazać się odpowiednim wykształceniem i wiedzą kierunkową oraz nienaganną postawą. Doradca podatkowy zajmuje się głównie działalnością doradczą w temacie podatków oraz obsługą firmy w zakresie finansowym i księgowym, dlatego obowiązuje go ścisła tajemnica zawodowa jak i nakaz przestrzegania Zasad Etyki Doradców Podatkowych. Nad prawidłowym wykonywaniem obowiązków doradców czuwa Krajowa Izba Doradców Podatkowych, która sprawuje kontrolę nad uczciwością osób pełniących tę profesję.

Do głównych zadań doradcy finansowego należy przede wszystkim pełnienie funkcji łącznika pomiędzy przedsiębiorcą a fiskusem. Zajmuje się on między innymi prowadzeniem ksiąg rachunkowych, sporządzaniem zeznać i deklaracji podatkowych, chronieniem interesów firmy oraz jej reprezentowaniem przed Urzędem Skarbowym. Dobry doradca podatkowy powinien rozumieć charakter prowadzonego biznesu, a także cechować się wiedzą i doświadczeniem. Profesjonalnym biurem z Krakowa jest UFNIARZ Biuro rachunkowe Ruczaj mieszczące się przy ul. Tadeusza Szafrana 5d/65 (Tel: 660 768 115). Dzięki pomocy doświadczonego biura księgowego możemy bezpiecznie zarządzać firmą.

W jaki sposób doradca podatkowy może pomóc w rozwoju firmy?

Zdecydowanie się na skorzystanie z usług doradcy podatkowego pozwala przede wszystkim na bezpieczne zarządzanie przedsiębiorstwem i uniknięcie przykrych konsekwencji w przypadku nieprawidłowości w rozliczeniach. Warto pamiętać, że w przypadku niedopełnienia tego typu obowiązków przedsiębiorcom grożą zarówno wysokie kary finansowe mogące przyczynić się do upadku firmy, ale i poważne skutki prawne, z możliwością pozbawienia wolności włącznie. Zatrudnienie dobrego doradcy podatkowego zrzuca z właściciela firmy część odpowiedzialności za niezwykle skomplikowane sprawy prawne i finansowe oraz pozwala skupić się na innych obowiązkach związanych z rozwijaniem swojej działalności. Kompletna obsługa księgowa została opisana na stronie https://ufniarz.eu/oferta/obsluga-ksiegowa, gdzie widnieją poszczególne elementy oferty księgowej. Doradcy podatkowi to również osoby, które dzięki ogromnej wiedzy branżowej są w stanie pozytywnie wpłynąć właśnie na rozwój firmy poprzez profesjonalne poradnictwo oraz wyszukiwanie możliwości ciekawych dofinansowań, chociażby z Unii Europejskiej i organizowanie ich od strony formalnej.

Warto również wspomnieć, że jednym z obowiązków doradców wpisanym do spisu Zasad Etyki Doradców Podatkowych jest stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych, co daje nam pewność kompetencji i fachowego doradztwa we wszystkich kwestiach prawnych związanych z funkcjonowaniem firmy. Dobry doradca podatkowy może, zatem okazać się nieocenioną pomocą zarówno w kwestiach prawnych, jak i ogólnorozwojowych przedsiębiorstwa. Będzie on nie tylko czuwał nad prawidłowym funkcjonowaniem firmy od strony prawnej ale i wsparciem dla przedsiębiorcy w podejmowaniu najtrudniejszych decyzji związanych z istnieniem przedsiębiorstwa.