ul. Stefana Batorego 3/21

32-332 Pruszków

8:00 - 17:00

Od poniedziałku do piątku

+48 6084439991

[email protected]

Zakup nieruchomości u notariusza w Rzeszowie

13 kwi

Zakup nieruchomości u notariusza w Rzeszowie

Kupując lub sprzedając nieruchomość w całej Polsce, należy skorzystać z usług notariusza.

Bez wypełnienia tego obowiązku sprzedaż jest nieważna i nie zostanie uznana. Pozbywając się nieruchomości, trzeba sporządzić akt notarialny, a osobą, która go wykona i będzie odpowiadała za cały proces, jest notariusz. Podczas przeprowadzania sprawy sprawdza tożsamość osób występujących w czynności prawnej, następnie przeanalizuje dokumenty i sprawdza ich wiarygodność, żeby w końcowym etapie sporządzić jasny i zrozumiały akt notarialny. Sprawa w takim wydaniu jest przeprowadzana w sposób rzetelny i uczciwy, a notariusz dba o prawidłowość i zachowanie przepisów. O dokumenty, które będą potrzebne podczas spotkania, możemy zapytać w kancelarii już wcześniej, aby móc je przygotować. W niektórych sprawach bardziej zawiłych, spadkowych, darowizn występuje potrzeba zgromadzenia wszystkich dokumentów, powiązanych z nieruchomością.

Zakup nieruchomości u notariusza w Rzeszowie

Jakie czynności po podpisaniu aktu notarialnego?

Notariusz w Rzeszowie po zarejestrowaniu aktu w repozytorium wykonuje cztery spisy urzędowe nieruchomości. Na aktach nie umieszcza się informacji o opłaceniu wpisów, ponieważ są to osobne czynności notarialne i każda z nich ma swój odrębny wpis. Notariusz przesyła je do odpowiedniego Urzędu Skarbowego w terminach określonych prawnie. Wpisy w księdze wieczystej zrobione. Nieruchomość jest nasza. W poprawnym przejściu przez zakup nieruchomości w Polsce usługi świadczą Kancelarie Notarialne. W Rzeszowie jest to mieszcząca się przy ulicy warszawskiej Kancelaria Notarialna Dawid Galicki. Informacje o zakresie usług tam przeprowadzanych, dostępne są pod adresem: notariusz rzeszów.