ul. Stefana Batorego 3/21

32-332 Pruszków

8:00 - 17:00

Od poniedziałku do piątku

+48 6084439991

info@nei.com.pl

Czym zajmuje się rzeczoznawca majątkowy

16 mar

Czym zajmuje się rzeczoznawca majątkowy

Rzeczoznawcy majątkowi przygotowują oszacowanie wartości nieruchomości, takich jak działka i budynek lub konstrukcja. Zazwyczaj taka procedura jest zapewniana przed sprzedażą nieruchomości, opracowaniem, ubezpieczeniem, opodatkowaniem lub hipoteką.

Przed przybyciem do nieruchomości rzeczoznawca przygotowuje bieżące dane, a następnie przeprowadza kontrolę nowych i istniejących nieruchomości. Rzeczoznawcy majątkowi sprawdzają nowe i istniejące nieruchomości oraz weryfikują prawne opisy nieruchomości znajdujące się w aktach publicznych. Muszą robić zdjęcia zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz nieruchomości oraz analizować porównywalne lub podobne nieruchomości, aby określić ich wartość. Rzeczoznawca przygotowuje i utrzymuje bieżące informacje o każdej nieruchomości oraz porównuje pisemne raporty dotyczące wartości nieruchomości. Rzeczoznawca może również specjalizować się w pewnych rodzajach nieruchomości, takich jak rzeczoznawcy komercyjni specjalizujący się w nieruchomościach generujących dochód, takich jak hotele, apartamenty, budynki biurowe lub sklepy. Rzeczoznawcy mieszkaniowi specjalizują się w wycenie domów, takich jak mieszkania, apartamenty i domy rodzinne. Wycenia się również majątek pod kątem naliczania podatku od nieruchomości.

Gdy nieruchomość jest sprzedawana, kupowana lub oceniana pod kątem pożyczki lub hipoteki, ktoś, kto jest zainteresowany transakcją, musi wziąć pod uwagę jej wartość.

Rzeczoznawca majątkowy zapewnia tę obiektywną analizę. Rzeczoznawca sprawdza nieruchomość, rozważa jej lokalizację i prowadzi badania. Może przesłuchiwać osoby, które mają połączenie z nieruchomością i badać akta publiczne. Jednym z większych miast jest Poznań wycena nieruchomości w tym mieście jest stosunkowo łatwa, ponieważ znajdziemy wielu specjalistów. Zarówno stan nieruchomości, jak i ostatnia sprzedaż podobnych nieruchomości są uwzględniane w obliczeniach wartości. Rzeczoznawca robi zdjęcia również na zewnątrz i wewnątrz nieruchomości, a następnie sporządzany jest pisemny raport. Niektórzy rzeczoznawcy to pracownicy najemni banków, towarzystw ubezpieczeniowych lub innych instytucji finansowych. Inni są niezależnymi wykonawcami zleceń.