ul. Stefana Batorego 3/21

32-332 Pruszków

8:00 - 17:00

Od poniedziałku do piątku

+48 6084439991

info@nei.com.pl

Komornik pomoże w ściągnięciu długu

11 gru

Komornik pomoże w ściągnięciu długu

Jeżeli ktoś ma długi, uchyla się od płacenia alimentów, czy nie spłaca pożyczek, to może być wobec takiej osoby wszczęte postępowanie komornicze. W razie potrzeby komornik sądowy odwiedzi dłużnika w celu zabezpieczenia płatności lub uzgodnienia planu płatności.

Proces ten upoważnia go do przejęcia kontroli nad aktywami, na przykład konta bankowe czy pobierane wynagrodzenie. W przypadku braku płatności lub uzgodnienia lub przestrzegania uzgodnionego planu płatności, posiadane przedmioty wartościowe zostaną zajęte i sprzedane na aukcji publicznej. Zajęcie towarów na sprzedaż na aukcji jest w praktyce rzadkim wydarzeniem. Aktywa te mogą obejmować pojazdy, sprzęt RTV i AGD, biżuterię i inne towary o wartości długu z wyroku, odsetki, opłaty sądowe i koszty egzekucyjne oraz postępowanie komornika. Należy zauważyć, że towary sprzedawane na aukcjach są często znacznie niższe niż rynkowe. W związku z tym agent egzekwowania prawa przejmie kontrolę nad towarami. Tym bardziej, że dłużnik musi w pełni zapłacić lub uzgodnić plan płatności. Komornicy sadowi, zgodnie z postanowieniami sądów i kodeksu cywilnego, mogą zabierać wyłącznie przedmioty należące do dłużnika.

Komornicy nie mogą zająć przedmiotów, które są niezbędne dla zaspokojenia podstawowych potrzeb domowych pozwanego i jego rodziny, takich jak odzież, pościel, meble i inne elementy wyposażenia. Przedmioty, które są na podstawie umów sprzedaży ratalnej, są dzierżawione lub na podstawie umów najmu, na przykład samochód, również nie mogą zostać zajęte. Komornicy są odpowiedzialni za egzekucję nakazów sądowych. Jest to nakaz wystawiony w celu odzyskania należnych pieniędzy i przewiduje zajęcie i sprzedaż towarów dłużnika na podstawie wyroku.
W przypadku braku płatności lub nie przestrzegania uzgodnionego planu płatności, przedmioty dłużnika zostaną zajęte i sprzedane na publicznej licytacji, w celu spłaty należności. Gdy komornicy nie mogą dotrzeć do dłużnika z danymi kontaktowymi podanymi przez wierzyciela, szukają dalej, korzystając z oprogramowania komputerowego lub prywatnych śledczych. Mogą również przeprowadzać wyszukiwanie aktywów dłużnika, takich jak konta bankowe i maklerskie, w celu ustalenia zdolności dłużnika do spłaty. Tu znajdziesz link do źródła.