ul. Stefana Batorego 3/21

32-332 Pruszków

8:00 - 17:00

Od poniedziałku do piątku

+48 6084439991

info@nei.com.pl

Na czym polega fuzja firm?

24 Gru

Na czym polega fuzja firm?

Niekiedy w biznesie firmy widzą szansę rozwoju, zdobywania nowych rynków.

Fuzja ma miejsce, gdy spółka odniesie korzyści z połączenia działalności biznesowej z inną spółką w sposób, który przyczyni się do wzrostu wartości. Pod wieloma względami przypomina przejęcie, w przypadku spółek giełdowych teoretycznie połączenie równych ma miejsce, gdy dwie firmy dokonują konwersji swoich odpowiednich akcji na akcje nowej, połączonej spółki. Jednak w praktyce dwie spółki zazwyczaj zawierają porozumienie, zgodnie z którym jedna spółka kupuje akcje zwykłe drugiej spółki od udziałowców w zamian za własne akcje zwykłe. W niektórych rzadszych przypadkach w celu ułatwienia transakcji na kapitale stosuje się gotówkę lub inną formę płatności. Zwykle najczęściej stosowanymi rozwiązaniami są towary na stanie. Można także spotkać się z terminem przejęcia, chociaż te dwa procesy są podobne, nie należy mylić fuzji z przejęciami. Chociaż w wielu przypadkach rozróżnienie może dotyczyć bardziej polityki i semantyki. Zgodnie z ogólną zasadą, jeśli przywództwo w firmie, w której posiadamy udziały, nie zmienia się zbytnio, prawdopodobnie jest to przejęcie. Na czym polega fuzja firm?

Jeśli jednak Twoja firma przechodzi znaczną restrukturyzację, patrzymy bardziej na linię fuzji.

W wyniku połączenia firm powstaje firma o lepszej pozycji na rynku, firmy mogą łączyć obszary działalności, dzięki z temu z firm o zasięgu lokalnym, mogą łatwiej konkurować na rynkach całego kraju i zagranicy. W tym przypadku można zoptymalizować koszty, przykładowo zarządzania, kadr czy finansów. Można także usprawnić logistykę. Daje to wiele wymiernych korzyści dla obu firm. Czasem fuzja wynika przykładowo z potrzeby pozyskania patentów innej formy. Przykładowo firma produkcyjna łączy się z firmą posiadającą patenty i know how, co może być bardzo korzystne dla obu firm. W przypadku fuzji i przejęć potrzebna często będzie pomoc prawników, lub też całych firm specjalizujących się w tego rodzaju działania. Warto skorzystać z firmy BlueOak.pl, która posiada duże doświadczenie w łączeniu firm.