ul. Stefana Batorego 3/21

32-332 Pruszków

8:00 - 17:00

Od poniedziałku do piątku

+48 6084439991

info@nei.com.pl

Pozew o rozwód i alimenty na dziecko

2 Kwi

Pozew o rozwód i alimenty na dziecko

Szczęśliwe wspólne życie aż do śmierci to marzenie każdego małżeństwa. Niestety coraz częściej jednak zdarza się, że to szczęście się kończy, a zaczynają nieporozumienia i różne nieprzyjemności. Coraz więcej małżeństw w Polsce kończy się rozwodem.

Najbardziej cierpią na tym dzieci, które zwykle pozostają pod opieką jednego z rodziców, a drugi musi płacić alimenty. Masz problemy w małżeństwie i myślisz o rozwodzie? Poniżej znajdziesz informacje o tym, jak złożyć pozew o rozwód oraz o alimenty na dziecko.

Jak złożyć pozew o rozwód?

Jak mówi polskie prawo, przesłankę do rozwodu stanowi zupełny i trwały rozpad pożycia małżeńskiego. Aby rozwód był możliwy, jedno ze współmałżonków musi złożyć pozew o rozwód. W napisaniu pozwu pomoże pełnomocnik, który również będzie reprezentował klienta w sądzie. Nasza kancelaria zapewnia taką usługę. W pozwie musi znaleźć się przede wszystkim żądanie jednego ze współmałżonków o rozwiązanie związku małżeńskiego. Kolejne informacje, które powinien zawierać pozew to okoliczności zawarcia małżeństwa oraz przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego. Pozew rozwodowy zostaje złożony w sądzie, za stałą opłatą, która wynosi 600 złotych. Konieczne jest złożenie go w trzech egzemplarzach: jeden dla pozwanego, jeden do akt sądowych oraz oczywiście jeden dla powoda.

Rozwód z orzeczeniem i bez orzeczenia o winie

Rozwód może nastąpić z orzeczeniem o winie lub bez. Jeśli żaden ze współmałżonków nie chce wskazywać winy drugiego, można otrzymać rozwód bez orzeczenia o winie. Rozprawa sądowa musi jednak się odbyć, lecz trwa dużo krócej niż w przypadku rozwodu z orzeczeniem. Ten typ rozwodu zwykle ma miejsce w przypadkach, gdy jeden ze współmałżonków jest winny rozkładu pożycia małżeńskiego. Winę orzeka sąd na podstawie przedstawionych dowodów. Najczęściej do rozwodów z orzeczeniem o winie dochodzi z powodu zdrad, znęcania się nad rodziną czy alkoholizmu. Orzeczenie winy niesie za sobą surowe konsekwencje. Winny nie może otrzymać alimentów nawet jeśli jest w złej sytuacji finansowej, a dodatkowo ponosi koszty sprawy sądowej. Natomiast podczas rozprawy o rozwód bez orzeczenia o winie ustalane są najważniejsze kwestie związane z podziałem majątku czy opieką nad dziećmi. Koszty rozprawy są dzielone po równo, a obie strony mają możliwość ubiegania się o przyznanie alimentów na siebie i dzieci.

Pozew o alimenty

Kwestia alimentów zazwyczaj rozstrzygana jest już podczas rozprawy rozwodowej, jednak czasem może zdarzyć się tak, że rodzic zaprzestaje łożenia na swoje dziecko i pozostawia byłego małżonka bez środków do życia. Osoba taka ma możliwość złożenia pozwu o alimenty do sądu okręgowego. Jeśli pozew jest wnoszony w imieniu dziecka, należy złożyć go do sądu, w którego okręgu mieszka pozwany lub powód. W pozwie o alimenty musi znaleźć się przede wszystkim kwota oraz data, przed upływem której pieniądze powinny trafić na konto. Określona powinna zostać również wysokość odsetek w razie gdyby alimenty nie wpłynęły w odpowiednim terminie. Za wniosek o alimenty oraz rozprawę sądową należy również zapłacić. W przygotowaniu pozwu również może pomóc pełnomocnik. Może on również reprezentować klienta w sądzie.

Sprawa rozwodowa czy też o alimenty nie jest łatwym czasem dla małżonków i rodziców. Właśnie dlatego niezbędne jest profesjonalne wsparcie prawne, które pomoże wszystkim przejść przez ten trudny czas i sprawniej przeprowadzić procedurę.