ul. Stefana Batorego 3/21

32-332 Pruszków

8:00 - 17:00

Od poniedziałku do piątku

+48 6084439991

[email protected]

Czemu służą opinie ornitologiczne?

26 paź

Czemu służą opinie ornitologiczne?

Opinia ornitologiczna ma przede wszystkim służyć ochronie ptaków, jak również ułatwić przeprowadzenie prac na budynkach, na których gniazdują ptaki, w sposób bezpieczny, łatwy i zgodny z prawem oraz ustawą o ochronie ptaków.

Często można nie zdawać sobie sprawy z tego, że ptaki gniazdują, mają lęgi i odpoczywają na nieruchomości, dopóki nie trzeba przeprowadzić remontu, modernizacji czy wyburzenia budynku.

Czemu służą opinie ornitologiczne?

Obserwacje i opinie ornitologiczne

Bliskie sąsiedztwo siedzib ptaków, czy bytowanie i gniazdowanie na nieruchomości, utrudnia lub wręcz uniemożliwia przeprowadzenie prac remontowo-budowlanych w pewnych miesiącach, szczególnie wtedy, kiedy ptaki wysiadują jaja i wychowują pisklęta. Należy zatem zlecić obserwacje ornitologiczne, uzyskać opinię ornitologa na temat liczby i gatunków ptaków obecnych w budynku. Ptaki mogą mieć swoje siedliska w różnych częściach budynków, na poddaszu, w stropodach, pomiędzy rynnami i rurami spustowymi, w otworach wentylacyjnych, w szczelinach elewacji.

Opinia ornitologiczna określi, jakie gatunki ptaków i kiedy zakłada i kończy lęgi, kiedy mogą być przeprowadzone prace modernizacyjne, jak w tym czasie można chronić ptasie siedliska przed działaniem człowieka. Trzeba również zaznaczyć, że po skończonych pracach konieczne może być założenie budek lęgowych na nieruchomości, aby ptaki mogły odzyskać swoje siedliska, do których nie będą miały już dostępu po zakończeniu prac remontowych. Trzeba zauważyć, że ptaki są pod ochroną, a niektóre gatunki pod ścisłą ochroną, nie można ich zatem płoszyć, niszczyć i usuwać gniazd, jaj czy piskląt, ptaków nie można również zabijać ani w żaden sposób im szkodzić.

Wszelkie działania zagrażające ptakom są w naszym kraju uznawane jako przestępstwo, są odpowiednie przepisy i ustawy, które mają za zadanie ochronę ptaków, i należy ich przestrzegać dokonując zmian w nieruchomości, na której stwierdzono obecność ptaków. Możemy zatem zamówić opinie ornitologiczne warszawa jest miastem, gdzie ornitolog przeprowadza obserwacje nieruchomości, która ma zostać wyremontowana czy wyburzona, a następnie wyda opinię czy ekspertyzę ornitologiczną, do której należy się zastosować i przedstawić odpowiednim organom.