ul. Stefana Batorego 3/21

32-332 Pruszków

8:00 - 17:00

Od poniedziałku do piątku

+48 6084439991

info@nei.com.pl

Czym zajmuje się radca prawny?

26 mar

Czym zajmuje się radca prawny?

Radcy prawni mogą pomóc w przeróżnych sytuacjach, związanych z kwestiami prawnymi. Zakres ich działalności w pewnym sensie jest nieograniczony, ponieważ – zgodnie z nazwą zawodu – radcy świadczą m.in. porady prawne, których tematyka może być naprawdę różnorodna. Kim jest radca prawny i kiedy warto zwrócić się do niego o pomoc?

Radca prawny to zawód regulowany specjalną Ustawą o radcach prawnych z 6 lipca 1982 roku. Profesję tę mogą wykonywać osoby, które ukończyły studia prawnicze i odbyły aplikację radcowską. Oprócz zdania wielu kolokwiów i kończącego egzaminu realizacja aplikacji wiąże się z poniesieniem niemałych kosztów finansowych, przez co zawód ten wbrew pozorom nie jest dostępny dla każdego.

Trudno znaleźć profesjonalną kancelarię prawną, w której nie pracowałby choć jeden radca prawny. Wynika to z zakresu działalności radcy. To wyspecjalizowany prawnik, który doradza klientom, co mogą uczynić w danej sytuacji i na jakie regulacje prawne powinni zwrócić uwagę. Jednocześnie radca prawny nie jest adwokatem, chociaż powszechnie zdarza się utożsamiać ze sobą obydwie profesje. Adwokaci nie pracują jednak na podstawie umów o pracę. Reprezentują klienta w sądzie, broniąc go w danej sprawie. Kończą aplikację adwokacką, nie radcowską. Niemniej jednak, warto wiedzieć, że od 1 lipca 2015 roku radcowie również mogą występować w sprawach karny i karnoskarbowych, jednakże tylko wtedy, gdy nie pozostają w stosunku pracy (umowa o pracę). 

 

Obowiązki radcy prawnego – kiedy należy się do niego udać?

Dobry radca prawny kancelarii prawnej może pomóc w naprawdę wielu sytuacjach. Należy udać się do niego wtedy, gdy nie jest jasne, jak należy postąpić w danej sytuacji. Udzieli on profesjonalnej pomocy w zakresie interpretacji wybranych przepisów prawnych. Innymi słowy, wszelkiego rodzaju wątpliwości, mające podłoże natury prawnej, jak najbardziej kwalifikują się do przedstawienia radcy, który pomoże swojemu klientowi w problemie. 

Co więcej, pomijając tak ważne poradnictwo prawne, do pozostałych zadań radcy prawnego należą:

 

  • przygotowywanie pism procesowych, wniosków i podań, 
  • opracowywanie umówi i opinii prawnych,
  • analiza stanu prawnego i dowodowego w danej sprawie,
  • udział w negocjacjach przedsądowych,
  • reprezentacja klienta przed sądem (jeżeli radca nie ma stosunku pracy), 
  • pomoc w zakresie windykacji należności klienta, 
  • wsparcie przy uzyskiwaniu odszkodowań.

 

Obowiązki radcy prawnego – kiedy należy się do niego udać?

Zawód adwokata i radcy prawnego jest bardzo podobny i… rzadziej niż częściej spotykany. Problematyka ta zresztą jest przedmiotem długoletniej dyskusji dotyczącej fenomenu, jakim jest dualizm zawodów prawniczych. W wielu pozostałych państwach europejskich nie istnieje rozróżnienie na radcę prawnego i adwokata. Ci ostatni, pracując także w kancelariach prawnych, reprezentują klienta w takiej samej formule, jak polscy radcy prawni. 

 

Tak czy inaczej jednak jedno jest pewne – mając jakąkolwiek wątpliwość dotyczącą kwestii prawnych, konieczne jest wybranie się do rzetelnej kancelarii prawnej. Dostępni radcy prawni dokładnie zapoznają się ze sprawą i będą mogli udzielić skutecznej pomocy już na tym etapie, jak i ewentualnie później reprezentować klienta przed sądem, jeśli warunki do tego zostały spełnione.