ul. Stefana Batorego 3/21

32-332 Pruszków

8:00 - 17:00

Od poniedziałku do piątku

+48 6084439991

info@nei.com.pl

Wybierz dobre przedszkole dla swojego dziecka

22 Gru

Wybierz dobre przedszkole dla swojego dziecka

Większość przedszkoli przyjmuje zapytania i organizuje czas na wizytę. Możesz zobaczyć klasy, jego personel i dzieci. Powinieneś wziąć też pod uwagę jakość programu przedszkolnego. Przedszkole dobrej jakości jest ważne, ponieważ przygotowuje małe dzieci do dalszej nauki.

Po pierwszym wejściu będziesz w stanie stwierdzić, czy atmosfera w przedszkolu jest zachęcająca, zrelaksowana i ciekawa. Powinno to być bezpieczne i wygodne miejsce, a dzieci powinny mieć wybór zabawnych i wymagających zajęć. Powinieneś zobaczyć, jak nauczyciele pracują pewnie z dziećmi i cieszą się ich towarzystwem. Przedszkole powinno wyświetlać informacje o swoich działaniach, zasadach i procedurach. Możesz także poprosić ich o dostarczenie kopii. Zasady te powinny koncentrować się na dzieciach i rodzinie.

Powinny także być wrażliwe na kulturowe i społeczne pochodzenie każdej rodziny, styl życia i praktyki wychowawcze.

Dostęp do wysokiej jakości wczesnej edukacji przedszkolnej ma znaczący i pozytywny wpływ na umiejętności poznawcze, emocjonalne i społeczne dziecka. Dzięki nauce opartej na zabawie w przedszkolu dziecko zyska nowe lub ulepszone umiejętności w wielu różnych obszarach, w tym uczenie się, rozwijanie i rozszerzanie umiejętności komunikacyjnych i językowych, budowanie pewności siebie i umiejętności społecznych, uczenie się kreatywności poprzez sztukę, taniec i muzykę, oraz rozwijanie umiejętności pisania, czytania i liczenia.

Badania pokazują, że kilka lat w przedszkolu mają również większy wpływ na długoterminowy rozwój i zdrowie dzieci w porównaniu z rokiem przedszkola, co może prowadzić do lepszych wyników w nauce w szkole.

Nauka współpracy, takie jak zajęcia grupowe, spotkania klasowe, poranna herbata i przerwy na lunch, a nawet wycieczki na spotkania z lokalną społecznością, pozwalają dzieciom rozwijać silne i prawidłowe umiejętności społeczne. Odpowiednie prywatne przedszkola Białystok mają ciekawy program nauczania dostosowany do wieku dzieci.