ul. Stefana Batorego 3/21

32-332 Pruszków

8:00 - 17:00

Od poniedziałku do piątku

+48 6084439991

info@nei.com.pl

Czy warto wybrać prywatną szkołę dla dzieci z autyzmem?

18 cze

Czy warto wybrać prywatną szkołę dla dzieci z autyzmem?

Znalezienie najlepszej szkoły dla dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD) nie zawsze jest łatwe.

Chociaż istnieją szkoły publiczne, które mogą zaspokoić potrzeby niektórych dzieci z autyzmem, większość z nich ma poważne ograniczenia. Warto zauważyć, że nie wszystkie szkoły są w stanie zapewnić odpowiedni program nauczania i modyfikacje klas dla dzieci, które ich potrzebują. Z drugiej strony prywatne szkoły specjalne zajmujące się autyzmem i Aspergerem mogą dysponować zasobami niezbędnymi zarówno do wspierania mocnych stron dziecka, jak i stawiania czoła wyzwaniom.

Czy warto wybrać prywatną szkołę dla dzieci z autyzmem?

Szkoła odpowiednia dla dzieci z autyzmem

Szkoły prywatne, które w dużej mierze służą dzieciom neurotypowym, zwykle oferują mniejsze rozmiary klas niż szkoły publiczne, zindywidualizowane nauczanie i pewną elastyczność w zakresie programu nauczania. Niektórzy, na przykład, mogą koncentrować się na uczeniu się praktycznym i edukacji skierowanej do dziecka, co może być lepsze dla dziecka z autyzmem niż edukacja werbalna. Jednak w przeciwieństwie do szkół publicznych i prywatnych szkół specjalnych, szkoły te nie są zobowiązane do przyjmowania dzieci niepełnosprawnych i nie wszystkie zatrudniają nauczycieli przeszkolonych do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach.

Większość specjalnych szkół prywatnych dla dzieci niepełnosprawnych służy dzieciom z trudnościami w uczeniu się, takimi jak dysleksja, lub problemy z funkcjami wykonawczymi, takie jak zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD). Jeśli uda się znaleźć dla dziecka z autyzmem prywatną szkołę specjalną, może się to bardzo dobrze sprawdzić społecznie, ponieważ często dzieci niepełnosprawne są bardziej tolerancyjne na różnice między rówieśnikami. Co więcej, te same formy wsparcia, które ułatwiają edukację dziecku z ADHD, mogą być również odpowiednie dla dziecka z wysokofunkcjonującym autyzmem.

Istnieje również szkoła dla dzieci z autyzmem warszawa, prywatna placówka edukacyjna przeznaczona specjalnie dla dzieci ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera. Oprócz nauczycieli akademickich, szkoły te wykorzystują terapię mowy, terapię zajęciową i fizjoterapię. Dzieci mogą znaleźć przyjaciół, wspierających i wyrozumiałych nauczycieli oraz możliwości rozwoju na nowe sposoby.